Werkwijze

Zorgvuldig werken met kennis van zaken en met respect voor het origineel; dat staat voorop zodra uw kunstwerk in het atelier is aangekomen.
Vóórdat de daadwerkelijke restauratie gaat beginnen zal daarom altijd een nauwgezet onderzoek worden uitgevoerd.

De achterzijde zegt veel over de geschiedenis van het werk.

Onderzoek

Om een gefundeerd behandelplan op te kunnen stellen, wordt de conditie van het kunstwerk beoordeeld en wordt onderzoek gedaan naar de aard en de oorzaak van de schade. Kennis over de geschiedenis van het kunstwerk kan daarbij behulpzaam zijn.

In het atelier kunnen de volgende onderzoeksmethoden worden toegepast::

  • Blote oog
  • Strijklicht
  • UV-fluoriscentie
  • Microscoop
  • Reinigingstesten

Voor meer diepgaand onderzoek zoals röntgenfotografie of verfmonsteranalyse, verwijs ik door naar gespecialiseerde instellingen.

Behandelplan

Een behandelplan is een gestructureerd overzicht van hoe de restauratie zal worden uitgevoerd.
Samen met de prijsopgave en de behandeltermijn zal het behandelplan met u worden besproken en overeengekomen. Als zich tijdens de werkzaamheden wijzigingen voordoen neem ik contact met u op over de veranderde omstandigheden.

Verantwoording

Van de restauratie wordt een gedetailleerd verslag gemaakt, voorzien van foto’s van vóór, tijdens en ná restauratie. Hierin leg ik verantwoording af over het materiaalgebruik en de gekozen behandelmethoden.
Kunstobjecten zijn tijdens het verblijf in het atelier niet speciaal verzekerd. Indien u beschikt over een eigen verzekering dient u er zich ervan te vergewissen dat het kunstvoorwerp gedurende de tijd van restauratie door de eigen verzekering volledig in dekking blijft.

Persoonlijk contact

Omdat ik het contact met de opdrachtgever/eigenaar erg belangrijk vind, nodig ik u altijd uit het atelier te bezoeken. Het liefst hoor ik dan van u ‘het verhaal achter het schilderij’. U kunt dan zelf zien hoe mijn atelier is ingericht en hoe ik te werk ga. Mocht u niet in de gelegenheid zijn het werk zelf te komen brengen, dan kan het transport door mij worden verzorgd.

Een kijkje in het atelier