Restauratie en conservering

Een kunstwerk wordt in de loop der tijd blootgesteld aan veranderende klimatologische omstandigheden, aan de gevolgen van opslag en transport en aan eventuele ingrepen van derden. Ook veroudert het materiaal (verf, vernis, drager) waardoor het uiterlijk van het kunstwerk aanzienlijk kan veranderen.

Door restauratie beogen we het schilderij terug te brengen in een zo origineel mogelijke staat; de conditie van het schilderij wordt verbeterd en de oorspronkelijke uitstraling van het werk wordt weer zichtbaar gemaakt.

Er is sprake van conservering als we de huidige staat van het schilderij willen consolideren/behouden en verder verval willen tegengaan. Het kunstwerk blijft dan bewaard voor de toekomst zonder dat verder, met betrekking tot esthetische overwegingen, wordt ingegrepen.

Meisje met vlechten. Lajos Rezes-Molnar (1896-1989)
Vóór restauratie: vergeelde vernis en waterschade
Schilderij ná restauratie

Voorbeelden van restauratie en actieve conservering zijn:

  • Verwijderen van vuil en vergeelde vernislagen
  • Vastleggen van losliggende verf.
  • Dichten van scheuren
  • Aanvullen van ontbrekende delen (lacunes vullen)
  • Retoucheren
  • Verbeteren van oude, storende restauraties.

Advies

Een schilderij kan altijd vrijblijvend in het atelier worden beoordeeld op conditie en schade.
Ook kan ik u adviseren met betrekking tot het verbeteren van het klimaat (temperatuur, luchtvochtigheid en licht) en over opslag- en bewaarcondities.