Restauratie en conservering: Technieken

Oppervlaktevuil verwijderen

Stof aanslag en nicotine zet zich in de loop der jaren vast op het oppervlak van een schilderij. Ook spetters van vloeistoffen en uitwerpselen van insecten kunnen op het oppervlak terecht komen. Het vuil tast de onderliggende lagen aan en bovendien zal de voorstelling erdoor vertroebeld worden.

Voor het verwijderen van oppervlaktevuil maak ik gebruik van The Modular Cleaning Programm (MCP). Dit is een methode waarbij de zuurtegraad van waterige producten wordt aangepast, zodanig dat het water of als zuur of als base kan worden ingezet om het vuil op te lossen. Deze methode is zeer veilig voor het kunstwerk en bovendien onschadelijk voor zowel de restaurator als de omgeving.

Oppervlaktereiniging met MCP

Reiniging met vernisafname

De aanwezige vernislaag kan ik de tijd vergelen en verdonkeren; zelfs zodanig dat de voorstelling nauwelijks nog leesbaar is. De donkere laag bedekt de oorspronkelijke kleuren en zal diepte en nuances teniet doen.

Het wegnemen van een vernislaag gebeurd doorgaans met oplosmiddelen, maar ook MCP kan worden ingezet. Het juiste product, waarvan eventueel een gel wordt gemaakt, wordt gevonden een zorgvuldige testfase. Het afnemen van de vernislaag wordt voortdurend gemonitord door het gebruik van UVlicht.

Detail tijdens vernisafname
De vergeelde vernis is hier deels verwijderd

Dichten van scheuren

Een scheur in een doek is vaak het gevolg van een ongeluk; het doek valt of een voorwerp valt door het schilderij. Het weefsel van het doek wordt opgerekt en er kan verfverlies optreden. Een grote scheur zal de spankracht van het doek verzwakken en soms wordt dan besloten een steundoek achter het oorspronkelijke doek te brengen (een bedoeking of doublering).

Meestal kan de scheur echter worden hersteld door aan de achterzijde de scheur te dichten. Het doek dient dan eerst mooi gevlakt te worden en de scheur zelf zal met steundraadjes worden overbrugd. Later kan dan de lacune aan de voorzijde worden gevuld en ingeretoucheerd.

Retoucheren

Schade aan de picturale laag heeft vaak tot gevolg dat er lacunes in de voorstelling komen. Verf is afgebladderd of afgesprongen of door eerdere reinigingen is sleet ontstaan. Door de lacunes te sluiten middels een retouche (nadat een vulling is aangebracht) wordt de voorstelling weer leesbaar gemaakt.

De retouche bestaat doorgaans uit kleine puntjes of streepjes die de lacune sluiten en de kleuren weer terughalen. Het is heel dankbaar werk om op deze manier een schilderij weer een mooi en toonbaar kunstwerk te zien worden.

Schade aan de verflaag, m.n. in de ogen en de achtergrond
Het schilderij nadat de beschadigingen zijn ingeretoucheerd