Projecten

Af en toe word ik gevraagd grote restauratieprojecten ter hand te nemen. Vaak zijn dit projecten die op locatie worden uitgevoerd en die een langere looptijd kennen.

Regelmatig werk ik dan samen met collega restauratoren, stagiaires of andere deskundigen.

Voorbeelden:

Schadeonderzoek beschilderd interieur

Muurschildering “Chapelle La Notre Dame de Reconnaissance” te Neuvelle, Frankrijk.

De muurschilderingen in de kapel zijn in zeer slechte staat; met name door de inwerking van vocht (lekkages en optrekkend vocht). Op verzoek van de beheerscommissie van de kapel heb ik een schadeonderzoek ingesteld, waarbij ik een eerste globale conditieverkenning heb uitgevoerd. In een rapport beschrijf ik de oorzaken van de schade, de huidige conditie en de mogelijkheden om de schade te conserveren en/of te restaureren. De commissie kan vervolgens, met dit rapport in de hand, verdere stappen zetten om het behoud van de kapel te waarborgen.

Muurschildering

Restauratie muurschildering van Hadassah Emmerich in het voormalig Bonnefantenklooster, nu in gebruik als ‘Student Service Center’, van de Universiteit Maastricht.

De muurschildering was op talloze plaatsen beschadigd als gevolg van optrekkend vocht en door dagelijks gebruikersverkeer. Samen met een stagiaire heb ik alle beschadigingen geconsolideerd, gevuld en ingeretoucheerd. Een enorme klus, maar mogen werken in zo’n wonderlijke en kleurrijke omgeving was echt een feest, dus mij hoor je niet klagen!